Oatly

更多Oatly产品的热量和营养信息.

受欢迎的项目

食用量 卡路里
燕麦奶
100毫升
59
咖啡大师燕麦饮
100毫升
58
原味燕麦露(谷物饮料)
100毫升
45
Oat Milk
100毫升
45
巧克力味燕麦露
100毫升
60
原味燕麦露
100毫升
45
Oat Drink Barista
100毫升
58
Oat Drink Deluxe
100毫升
58

比较受欢迎的Oatly产品

牛奶