PhD

更多PhD产品的热量和营养信息.

受欢迎的项目

食用量 卡路里
蛋白棒
1根 (65克)
199
Smart蛋白棒(黑巧克力树莓味)
1份 (64克)
237
蛋白棒(巧克力布朗尼)
1份 (64克)
237
蛋白棒(白巧克力)
1份 (64克)
241
蛋白棒(巧克力花生味)
1份 (32克)
119
蛋白棒(奶油曲奇)
1条 (64克)
240
蛋白棒(焦糖口味)
100克
371
Smart Bar
1 bar (64克)
236
蛋白粉
100克
365
蛋白派
1份 (60克)
225
花生酱
100克
543

比较受欢迎的PhD产品

蛋白粉 花生酱