ffit8

更多ffit8产品的热量和营养信息.

受欢迎的项目

食用量 卡路里
蛋白棒
100克
355
蛋白棒(巧克力味)
100克
361
蛋白棒(芝士味)
100克
354
蛋白棒(豆乳味)
100克
346
蛋白棒(牛肉味)
100克
368
蛋白棒(玫瑰核桃味)
100克
355
蛋白棒曲奇味
100克
360
蛋白棒(芒果橙子味)
100克
342
曲奇味蛋白棒
100克
360
蛋白棒(香蕉味)
100克
341
蛋白棒椰子味
100克
322
蛋白棒(茉莉花茶味)
100克
341