ffit8

更多ffit8产品的热量和营养信息.

受欢迎的项目

食用量 卡路里
燕麦蛋白谷物棒
100克
383
蛋白棒(巧克力味)
100克
378
蛋白棒
100克
355
蛋白质威化饼(黑巧克力味)
100克
439
蛋白棒(豆乳味)
100克
346
蛋白棒(牛肉味)
100克
368
蛋白棒曲奇味
100克
360
蛋白棒(芝士味)
100克
354
曲奇味蛋白棒
100克
360
蛋白质威化饼干海盐芝士味
100克
431
蛋白质威化饼干(海盐芝士味)
100克
431
蛋白棒(芒果橙子味)
100克
342
燕麦夹心卷(黑巧克力味)
100克
448
蛋白棒(香蕉味)
100克
341
蛋白棒(茉莉花茶味)
100克
341
蛋白棒椰子味
100克
322
香蕉蛋白棒
100克
355
蛋白棒(玫瑰核桃味)
100克
355

比较受欢迎的ffit8产品

威化饼干